Legestue

Jeg samarbejder med 2 andre private dagplejere omkring legestue. Vi har fået lov at låne spejderhytten i Dybbøl, hvor vi mødes hver onsdag, samt om vinteren også om fredagen.

I legestuen vil vi synge, spille musik, lave motorik og meget mere.
Desuden har vi en gang i måneden heldagslegstue, hvor vi er i spejderhytten fra kl. 08 til 16.00. På disse dage er der meget mere tid og ro til fordybelse, og børnene elsker det. Børnene bliver denne dag hentet i legestuen senest kl. 16.00, medmindre andet er aftalt med mig.

Legestuen bruges også til arrangementer, som f.eks. fastelavn, sommerfest og juleafslutning. Aktuelt er vores årlige fotografering med Sine Perrod bag kameraet, dette foregår den 2. november.
Vi har også haft besøg af det lille teater i Gråsten, som kom og spillede dukketeater for alle børnene, deres forældre og søskende. Hos os er alle velkommne. Det var en rigtig dejlig eftermiddag, som vi bestemt ville kunne gøre brug af igen næste år. Traditioner skal jo starte et sted :).

I forbindelse med naturdagplejen, vil vi også bruge legestuedagen på udflugter til skov, strand og vandhuller, hvor det er givende at vi er flere voksne om ansvaret. I legestuen lærer børnene os alle at kende, og bliver derfor trygge ved de andre voksne og børn.
I legestuen tager vi også på koloni i min kolonihave i Sønderborg.