Ferie

Der er ingen gæstedagpleje når jeg har afspasering eller ferie. Afspadsering varsles med ca. 1 måned i forvejen, så I kan finde pasnings mulighed til Jeres barn. Ferie planlægges for 1 år af gangen og ser i 2016 således ud:

Ferieplan 2016.

  • Efterårsferie: onsdag, torsdag og fredag, uge 42
  • Juleferie: 21.12.2016 til 1.1.2017 – ( begge dage inkl. )

Dertil kommer selvfølgelig alle helligdage, hvor jeg har lukket.