Aktiviteter

Vi laver forskellige projekter og aktiviteter i dagplejen, f.eks.:
  • Projekt omkring kroppen
  • Sprogkuffert og faktesange
  • Synger og spiller på instrumenter
  • Laver motorik og sanglege
  • Hulebyggeri
  • Hygger med højtlæsning

Vi er tit på tur ud af huset om formiddagen, og går som regel hjemmefra kl. 9.00 så medmindre andet er aftalt skal børnene være kommet senest kl. 9.00.

Lige nu er vi foruden at være i naturen igang med et motorik forløb som bla. bygger på hop og leg med Ida, samt aktuelle med vores høst uge, som afsluttes med høstfest.